حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

موسسه خیریه خادمین کتیج

حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

کمک کنیم باهم تا برای چند خانواده نیازمند برای سال جدید موادغذایی تهیه بشه.

‎ریال100,140,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.