تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

بیایید با تهیه بخاری، پتو، آبگرمکن و گاز، خانه‌های سرد خانواده‌ها را گرم کنیم.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ دی ۱۳۹۴

445

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.