تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

این زمستون سرد، قلب‌های مهربون‌تون تن بچه‌های محروم رو گرم می کنه.

‎ریال50,000,001

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ آذر ۱۳۹۴

291

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.