تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیوشا (محکن)

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

بیاین با تامین پول جهیزیه، لبخند رو به دختری نیازمند هدیه کنیم.

40,000,000 ریال

از 40,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ دی ۱۳۹۴

212

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.