تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

نیوشا (محکن)

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

بیاین با تامین پول جهیزیه، لبخند رو به دختری نیازمند هدیه کنیم.

‎ریال40,000,000

از ‎ریال40,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ دی ۱۳۹۴

212

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.