تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

یه خانواده پرجمعیت و بی سرپرست در بم بعلت شرایط نامناسب زندگی شان و نداشتن مکانی برای زندگی نیازمند یک کانکس هستند.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.