سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

خانواده هایی هستند که حتی توان تهیه مواد غذایی اولیه زندگی خود را ندارند ، بیایید به آنان کمک کنیم ...

‎ریال100,600,000

از ‎ریال100,600,000 هدف

موفق شد

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

55

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.