جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

نیکوکاری ‌مهربانه

جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

احسان هنری نیست به امید تلافی؛ نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید

‎ریال157,290,000

از ‎ریال157,290,000 هدف

موفق شد

۰۵ تیر ۱۳۹۷

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.