تامین ۱۰۰ سبد کالای نوروزی به مستمندان

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین ۱۰۰ سبد کالای نوروزی به مستمندان

نوروز رقص زیبای دلهای پر از مهربونیه

‎ریال60,000,000

از ‎ریال60,000,000 هدف

موفق شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

65

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.