توزیع بسته غذایی ویژه عید نوروز برای خانواده های بی سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

توزیع بسته غذایی ویژه عید نوروز برای خانواده های بی سرپرست

خورشید زندگی زخم خورده دیگران باشیم

‎ریال20,836,652

از ‎ریال85,182,500 هدف

لغو شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

52

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.