لباس نو برای دختران دانش آموز

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

لباس نو برای دختران دانش آموز

بهار خندان و شکفتن غنچه های محبت در راه است

‎ریال105,003,154

از ‎ریال105,000,000 هدف

موفق شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

76

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.