ساخت و تجهیز کتابخانه برای روستاهای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

ساخت و تجهیز کتابخانه برای روستاهای محروم

مهربانه در نظر دارد به یاری شما خیرین، اقدام به جمع‌آوری کمک برای ساخت و تجهیز کتابخانه برای کودکان روستاهای محروم نماید.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

78

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.