آبرسانی و ساخت سرویس‌بهداشتی برای مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

آبرسانی و ساخت سرویس‌بهداشتی برای مناطق محروم

حدود ۷۵ خانوار در این منطقه از آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حمام محروم هستند.

‎ریال83,800,000

از ‎ریال83,800,000 هدف

موفق شد

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.