تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

کمک کنیم خانواده‌های محروم، غذای سالم و مقوی داشته باشند.

‎ریال62,700,000

از ‎ریال62,700,000 هدف

موفق شد

۲۴ اسفند ۱۳۹۵

93

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.