تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های نیازمند کازرون

بنیاد چتر خوشبختی

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های نیازمند کازرون

با لطف و توجه ما، یخ‌های زندگی‌شان آب می‌شود.

‎ریال40,000,000

از ‎ریال40,000,000 هدف

موفق شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.