تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک

تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

تهیه 3 تخت بستری در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در ساختمان یاس جهت نگهداری از سالمندان

‎ریال9,591,000

از ‎ریال57,000,000 هدف

لغو شد

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.