تعمیر خانه روستایی یک بانوی پیر

نیکوکاری ‌مهربانه

تعمیر خانه روستایی یک بانوی پیر

تعمیر سقف خانه روستایی یک بانوی پیر در استان کرمانشاه

‎ریال41,280,000

از ‎ریال41,280,000 هدف

موفق شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.