برکتِ ویرانگر 2 : تهیه پتو ، پوشک و ... برای هموطنان سیل زده

خیریه حامی راه انسانیت

برکتِ ویرانگر 2 : تهیه پتو ، پوشک و ... برای هموطنان سیل زده

سخن بسیار کوتاه و مهم است ، به دادِ هموطنان سیل زده بشتابیم...

‎ریال130,000,000

از ‎ریال130,000,000 هدف

موفق شد

۰۸ بهمن ۱۳۹۸

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.