تامین کمک هزینه های دارو ودیالیز بیمار کلیوی وکبدی

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

تامین کمک هزینه های دارو ودیالیز بیمار کلیوی وکبدی

زنی میانسال دارای دو دختر دبستانی ویک دختردبیرستانی ،در حال هفته ای چندمرتبه دیالیز ودر نوبت پیوند کلیه وکبد.

‎ریال86,100,000

از ‎ریال86,100,000 هدف

موفق شد

۲۲ تیر ۱۳۹۸

44

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.