تهیه افطاری برای نیارمندان

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه افطاری برای نیارمندان

تهیه افطاری و مواد غذایی برای محرومین و کودکان سیستان وبلوچستان

‎ریال10,458,702

از ‎ریال103,300,000 هدف

لغو شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.