تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

مجمع خیرین سلامت مهاباد ‌

تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

تهیه تجهیزات مورد نیاز بخش کودکان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد

‎ریال66,010,000

از ‎ریال116,000,000 هدف

لغو شد

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

320

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.