پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

خیریه حامی راه انسانیت

پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

تصمیم داریم برای 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) نیازمند شدید مناطق محروم ، به عنوان عیدی کفش هدیه نماییم ، شما هم می توانید مارا یاری کنید.

‎ریال60,700,000

از ‎ریال60,700,000 هدف

موفق شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.