تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

یعقوب ذاکری درباغی

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

بیاییم لذت یادگیری هوشمندانه را برای بچه های مستعد و محروم به ارمغان بیاوریم

4,150,000 ریال

از 75,300,000 ریال هدف

تا پایان

8

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.