طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

نیکوکاری ‌مهربانه

طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

در ماه مهمانی خدا، سفره های بی رنگ را رنگین کنیم

‎ریال70,085,000

از ‎ریال70,085,000 هدف

موفق شد

۰۵ تیر ۱۳۹۷

46

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.