تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

با مبلغی کوچک می‌شه کلی بیمار در مناطق محروم رو نجات داد!

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۶

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.