تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

کمک کنیم فردا، بچه‌ها بهتر زندگی کنند

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۰۱ مهر ۱۳۹۵

116

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.