افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

خيريه حضرت عباس (ع)- طبس

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

در ماه مهربانی، برکت رو به خونه هموطنامون هدیه ببریم

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

130

مشارکت‌کننده


این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.