افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

در ماه مهربانی، برکت رو به خونه هموطنامون هدیه ببریم

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

130

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.