تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

چه خوبه جای ماهی دادن، ماهیگیری یاد بدیم.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

136

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.