تجهیز و راه اندازی استودیو ناشنوا خبر

کانون ناشنوایان آوای سبز

تجهیز و راه اندازی استودیو ناشنوا خبر

رسانه‌ای معتبر و خوب برای ناشنوایان کشورمون بسازیم.

3,500,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

لغو شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

48

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.