تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

مثل سال های قبل میخوایم ۱۰۰ بسته سبدغذایی برای عشایر محروم دستگردان تهیه و به دستشون برسونیم و از شما هم دعوت می کنیم ما رو همراهی کنید