بهار برای تو هم باشد.

یاریگران کودکان کار پویا

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

بهار برای تو هم باشد.

بسته حمایتی نوروزی برای 100 کودک کار دارای مشکلات و اختلالات یادگیری