خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

یعقوب ذاکری درباغی

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

خرید و اهدای وسایل ضروری زندگی:یخچال، تلویزی برای خانواده ای رنج کشیده که در نبود پدر، خانه و وسایل زندگی آن ها در شعله های آتش می سوزد