پیش فروش کتاب به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان

نویسش

پرداخت

مبلغ حمایت خود را انتخاب کنید

ریال
۲۵،۰۰۰ تومان
۱۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

لطفا برای ارسال نسخه الکترونیکی کتاب، آدرس ایمیل خود را در پروفایل وارد کنید.

  • پکیج 25 هزار تومانی: ارسال نسخه PDF کتاب به نشانی ایمیل شما
  • پکیج 100 هزار تومانی: ارسال نسخه PDF کتاب به نشانی ایمیل شما + درج نام فرد در کتاب
  • پکیج 1 میلیون تومانی: ارسال نسخه PDF کتاب به نشانی ایمیل شما + درج لوگوی شما پشت جلد کتاب
  • پکیج 2 میلیون تومانی: ارسال نسخه PDF کتاب به نشانی ایمیل شما + درج لوگو شما روی جلد کتاب
  • پکیج 5 میلیون تومانی: ارسال نسخه PDF کتاب به نشانی ایمیل شما + کتاب از سمت شما تقدیم خواهد شد

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

پیش فروش کتاب به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان

همه با هم، برای کمک به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان