بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

تهیه و توزیع بسته های حمایتی بین زنان سرپرست خانوار