تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵۰،۰۰۰ ریال
۱۰۰،۰۰۰ ریال
۲۰۰،۰۰۰ ریال
۵۰۰،۰۰۰ ریال

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

می شود زمستان را برای این عزیزان گرم و زیبا کنیم