مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

یعقوب ذاکری درباغی

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

خانه فرهنگ روستای خشک آّباد مکانی برای کتابخانه، آموزش و سرگرمی کودکان و نوجوانان مستعد روستا