تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

موسسه خیریه پیام امید

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

یکی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت موسسه که دارای یک فرزند پسر 5 ساله می باشند و در منزل پدر با 5 نفر دیگر زندگی می کنند.