دست های عاطفه

هفته نامه شنبه

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

دست های عاطفه

فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران با کمک های نقدی و ارسال کالا در کنار همه اقشار جامعه به یاری سیل زدگان شریف کشورمان خواهند شتافت.