جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

علی (امیر) سخائی

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

شوهر جوان بر اثر حادثه ی رانندگی، دچار معلولیت جسمی شده و قادر به امرار معاش نیست. خانواده در خطر از دست دادن سرپناه است.