سفره مهربانی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

سفره مهربانی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده)

تهیه 40 بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانواده