تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

عبدالحمید ارجمند

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

جوانی به سختی توانسته در خانه پدری خود چند اتاق بنا کند. درواقع این همان خانه ی بخت اوست. ما به کمک این جوان میشتابیم.