ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

علی شریف زاده جعفری

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

خرید آهن برای ساخت مدرسه متوسطه اول (راهنمایی) با 230 مترمربع برای حدود 40 دانش آموز که با نزدیکترین مدرسه ممکن، 85کیلومتر فاصله دارند