سقفی محکم برای باران

آسایشگاه معلولین خانه باران سبزوار

پرداخت

مبلغ حمایت خود را مشخص کنید

یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

ریال
۵،۰۰۰ تومان
۱۰،۰۰۰ تومان
۲۰،۰۰۰ تومان
۵۰،۰۰۰ تومان

کوپن قاصدک

انتخاب شیوه پرداخت


پرداخت شما به منزله موافقت با قوانین پرداخت مهربانه است.

thumbnail

سقفی محکم برای باران

خانه باران، سقفی استوار با مهربانی شما عزیزان، برای پسران ناتوان ذهنی که "تنها شما قهرمان زندگی شان هستید".