پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

36,477,400 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

68%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

18

حمایت کننده