18,204,658,224 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

22

استان تحت حمایت

224

پروژه موفق

6

پروژه در حال اجرا