18,150,337,224 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

22

استان تحت حمایت

223

پروژه موفق

6

پروژه در حال اجرا