حامی گرامی،

متاسفانه پروژه «تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم» به دلیل عدم موفقیت در تامین سرمایه، لغو شده است.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/view/52%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
call

021-44296344

info@mehrabane.ir

map

تهران، طرشت، خیابان تیموری، خیابان حبیب‌زادگان،

بن‌بست فاطمی، پلاک 1شرقی، طبقه 5، واحد14

کدپستی: 1459996492

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

6

call

پروژه های موفق

142

call

تمامی پروژه ها

160

10,181,958,736  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده