حامی گرامی،

متاسفانه پروژه «تهیه بسته غذایی ماه رمضان برای خانواده‌های بی‌بضاعت» به دلیل عدم موفقیت در تامین سرمایه، لغو شده است.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/view/206%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
call

021-44296344

info@mehrabane.ir

map

تهران، طرشت، خیابان تیموری، خیابان حبیب‌زادگان،

بن‌بست فاطمی، پلاک 1شرقی، طبقه 5، واحد14

کدپستی: 1459996492

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

3

call

پروژه های موفق

140

call

تمامی پروژه ها

155

9,967,834,638  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده