حامی گرامی،

خوشبختانه پروژه «تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند» با موفقیت به پایان رسید.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/view/205%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
call

021-44296344

info@mehrabane.ir

map

تهران، طرشت، خیابان تیموری، خیابان حبیب‌زادگان،

بن‌بست فاطمی، پلاک 1شرقی، طبقه 5، واحد14

کدپستی: 1459996492

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

3

call

پروژه های موفق

140

call

تمامی پروژه ها

155

9,967,834,638  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده