موسسه نیک تعالی پ.

حمایت از 0 پروژه

ایجادکننده 1 پروژه

0 دیدگاه

درباره موسسه نیک تعالی پیشرو

حمایت از 0 پروژه | عضویت از ۱۵ مهر ۱۳۹۴

موسسه مردم نهاد تعالی به شماره ثبت 21848 وبا مجوزرسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از سال 1386 اقدام به فعالیت فرهنگی اجتماعی داوطلبانه نموده است. جوانان موسسه تعالی در این سالها با شعار "آگاهی، پویایی و رشد" وبا هدف ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی خود و اقشار مختلف جامعه اقدام به برگزاری بیش از 150 پروژه اجتماعی- فرهنگی نموده اند . پروژه هایی از قبیل دوره ها و کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی به منظور توانمند سازی نیروهای داوطلب موسسه وآماده سازی آنها برای انجام فعالیت های احتماعی. سمینارها و دوره های مختلف آموزشی وجشنواره ها بزرگداشت ها و برنامه های مناسبتی مختلف به منظور فرهنگسازی و آگاه سازی برای عموم جامعه برگزار نموده اند . یکی دیگر از فعالیت های موسسه تعالی در این سالها ارائه خدمات آموزشی به کودکان نیازمند و مادرانشان است و در این سالها حدود 1000 کودک و مادر از خدمات اموزشی موسسه بهره برده اند خدماتی که علاوه بر پرداخت هزینه ها و حمایت درسی و کمک درسی شامل برگزاری کارگاه های هفتگی و کلاسهای مهارتهای زندگی در محل زندگی خود بچه ها و برگزاری اردوهای یک یا چند روزه آموزشی و پرورشی به منظور آموزش مفاهیم بنیادین زندگی به این کودکان و مادرانشان می باشد. موسسه مردم نهاد تعالی به شماره ثبت 21848 وبا مجوزرسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از سال 1386 اقدام به فعالیت فرهنگی اجتماعی داوطلبانه نموده است. جوانان موسسه تعالی در این سالها با شعار "آگاهی، پویایی و رشد" وبا هدف ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی خود و اقشار مختلف جامعه اقدام به برگزاری بیش از 150 پروژه اجتماعی- فرهنگی نموده اند . پروژه هایی از قبیل دوره ها و کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی به منظور توانمند سازی نیروهای داوطلب موسسه وآماده سازی آنها برای انجام فعالیت های احتماعی. سمینارها و دوره های مختلف آموزشی وجشنواره ها بزرگداشت ها و برنامه های مناسبتی مختلف به منظور فرهنگسازی و آگاه سازی برای عموم جامعه برگزار نموده اند . یکی دیگر از فعالیت های موسسه تعالی در این سالها ارائه خدمات آموزشی به کودکان نیازمند و مادرانشان است و در این سالها حدود 1000 کودک و مادر از خدمات اموزشی موسسه بهره برده اند خدماتی که علاوه بر پرداخت هزینه ها و حمایت درسی و کمک درسی شامل برگزاری کارگاه های هفتگی و کلاسهای مهارتهای زندگی در محل زندگی خود بچه ها و برگزاری اردوهای یک یا چند روزه آموزشی و پرورشی به منظور آموزش مفاهیم بنیادین زندگی به این کودکان و مادرانشان می باشد.

حمایت‌های موسسه نیک تعالی پیشرو:
call
021-44276930 داخلی ۱۳۰

info@mehrabane.ir

map

تهران، خیابان ستارخان، نرسیده به پل یادگار امام

پلاک ۸۸۲، طبقه ۳

1453743556

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

5

call

پروژه های موفق

145

call

تمامی پروژه ها

164

10,419,795,149  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده